top of page

PYÖRÄMATKAILIJOISTA ELINVOIMAA
HAJA-ASUTUSALUEILLE  - EUROVELO -REITTIEN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Pyörämatkailukeskukselle 84 400 euroa harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta avustusta EuroVelo-reitistön tuotteistamiselle Lapin alueelle. Hankkeen kokonaisrahoitus 93 800 euroa ja hankeaika on 1/2023-9/2023.

Img-30-min.jpg
HANKKEEN TIEDOT

Hankkeessa tuotteistetaan ensimmäinen osa Itä-Suomen ja Lapin haja-asutusalueella kulkevista EuroVelo -reitistöistä. Hankkeessa kehitystyön pohjaksi luodaan kehitysmalli ja kriteeristö haja-asutusalueella kulkevien EuroVelo -reittien päiväkohtaisten etappien toteuttamiselle ja matkailulliselle tuotteistamiselle yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa.

Pilottialueena toimii noin 150-600 km pituinen osuus Lapin haja-asutusalueilla kulkevista EuroVelo-reiteistä. Tavoitteena on luoda tuotteistettu pyörämatkailureitistö, jonka avulla eri hankkeiden tuloksia, alueen palveluita, kulttuuria ja nähtävyyksiä saadaan tuotua selkeästi esille ja helposti matkailijalle löydettäväksi. Tavoitteena on luoda alueelle myös täysin uutta liiketoimintaa pyörämatkailun kautta ja auttaa yrittäjiä luomaan pyörämatkailijoille sopivia pyöräily-ystävällisiä palveluita ja tuotteita. Hankkeen toteuttaa Pyörämatkailukes- kus.

 

EuroVelo on koko Euroopan mantereen yhdistävä pitkän matkan pyöräilyreittien verkosto. EuroVelo-verkostossa on tällä hetkellä yhteensä 17 reittiä ja yli 90 000 kilometriä pyöräiltävää. Reittejä käyttävät niin pyörämatkailijat kuin paikalliset asukkaat päivittäisiin matkoihinsa.

TAVOITTEET

Hankkeessa tuotteistetaan ensimmäinen Lapin haja-asutusalueella kulkevista EuroVelo -reiteistä, sitoen yhteen alueen yrittäjät ja toimijat. Reittiä tuotteistaessa hyödynnetään alueilla tehtyjä tai käynnissä olevia ruoka- , kulttuuri- ja luontomatkailuhankkeita ja niiden työn tuloksia. Tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä ja luoda synergioita, jonka avulla eri hankkeiden tuloksia saadaan tuotua selkeästi esille ja helposti matkailijalle löydettäväksi.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Hankkeen hakuvaiheessa tunnistetut kohderyhmät: Reittisuunnittelun ja rakentamisen toimijat, kuten konsult- titoimistot, urakoitsijat, kuntien tekninen ja liikuntapaikka puoli, urheilu- ja vapaa-ajanseurat, matkailuorganisaatiot ja kyläyhdistykset sekä pyörämatkailun sidosryhmät, palveluntuottajat, yritykset, alueella toimivat ppi- laitokset, luonnonvarakeskus sekä ympäristö- ja luonnonsuojelu toimijat ja järjestöt, metsähallitus, Ely-keskukset ja Väylävirasto, maanomistajat Lopulliset hyödynsaajat kehitystyöstä ovat pyörämatkailijat ja harvaan asuttujen alueiden yritykset ja palveluntarjoajat.

HANKKEEN VERKOSTOTAPAAMISET

HANKKEEN MATERIAALIT

Hankkeen infotilaisuus 9.2.2023

Pyörämatkailukeskus järjesti hankkeesta infotilaisuuden 9.2.2023, jossa kerrottiin hankkeen toimenpiteistä ja tulevista verkostotapaamisista sekä pyörämatkailun mahdollisuuksista Lapin alueella.

Tilaisuuden materiaali:

HANKETIEDOT

Hankkeen nimi: Pyörämatkailijoista elinvoimaa haja-asutusalueille - EuroVelo -reittien matkailullinen tuotteistaminen

Vastuuorganisaatio: Pyöräliitto ry, Pyörämatkailukeskus

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2023-30.9.2023

Kokonaiskustannukset: 93,788,00 €

Julkinen tuki: 84 409,20 €

LISÄTIETOJA

Heli Laukkanen

koordinaattori

heli.laukkanen@bikeland.fi

050 911 1295

Henna Palosaari

asiantuntija

henna.palosaari@bikeland.fi

040 845 6763

bottom of page