top of page

EUROVELO 13 RAUTAESIRIPPPUREITIN KEHITYS

 Pyörämatkailukeskus aloitti EuroVelo 13 -reitin kehitystyön kehittämällä sen pohjoisen osuuden Sallasta-Näätämöön osana Lapin ELY-keskuksen rahoittamaa harvaan asuttujen alueiden matkailuhanketta. Hankkeesta lisätietoja ja hankkeen materiaaleja alla.

20230717_Bikeland_Eurovelo_Salla-Pyhä_Drone_v2_2048px-27.jpg

MATERIAALI-PANKKI TOIMIJOILLE

MARKKINOINTIMATERIAALI EUROVELO 13 RAUTAESIRIPPUREITIN MARKKINOINTIIN

Pyörämatkailukeskus haluaa tukea alueita, kuntia, palveluntarjoajia ja muita toimijoita markkinoimaan EuroVelo 13 Rautaesirippureitin pohjoista osuutta. Materiaalipankista löydät reittikuvia, markkinointiesitteen, EuroVelo 13-reitin logot ja muuta hyödyllistä tietoa. Alla myös Kohti pyöräily-ystävällistä palvelua -video, joka teetettiin osana hanketta yhteistyössä HIHU-hankkeen kanssa. Videota saa vapaasti jakaa eteenpäin YouTuben kautta.

HANKKEEN MATERIAALIT

Hankkeen infotilaisuus 9.2.2023

Pyörämatkailukeskus järjesti hankkeesta infotilaisuuden 9.2.2023, jossa kerrottiin hankkeen toimenpiteistä ja tulevista verkostotapaamisista sekä pyörämatkailun mahdollisuuksista Lapin alueella.

Tilaisuuden materiaali:

Miltä näyttää retkipyöräilijän Lappi? -webinaari 13.6.2023

Miltä näyttää retkipyöräilijän Lappi -webinaarissa esiteltiin Lapin uusia retkipyöräilyreittejä, Arctic by Cycle ja EuroVelo 13, sekä Welcome Cyclist -tunnusta. Webinaarin järjesti Pyörämatkailijoista elinvoimaa haja-asutusalueille - EuroVelo -reittien matkailullinen tuotteistaminen ja Arctic Bikepacking Trail II -hankkeet.

Pitkän matkan pyöräreittien laatukriteeristö

Pyörämatkailukeskus käänsi ECF:n julkaiseman European Certification Standard -laatukriteeristön suomeksi ja mukautti kriteeristön tukemaan pitkän matkan pyöräreittien kehitystä harvaan asutuilla alueilla. Kyseessän on ensimmäinen luonnos kriteeristö ja sitä tullaan kehittämään eteenpäin. 

EuroVelo 13 Rautaesirippureitin pohjoisen osuuden julkaisutilaisuus 29.9.2023

 

Pyörämatkailukeskus aloitti EuroVelo 13 -reitin kehitystyön kehittämällä pohjoisen osuuden Sallasta-Näätämöön ja jakamalla sen sopiviin päiväetappeihin. Tilaisuudessa pyörämatkailukeskus esitteli pyörämatkailun potentiaalia Euroopassa, EuroVelo-reitistöä ja Suomen uutta EuroVelo-sivustoa sekä toimijoille luotua markkinointimateriaalia EuroVelo 13 -reitin pohjoisesta osuudesta.

HANKKEEN TIEDOT

Hankkeessa tuotteistetaan ensimmäinen osa Itä-Suomen ja Lapin haja-asutusalueella kulkevista EuroVelo -reitistöistä. Hankkeessa kehitystyön pohjaksi luodaan kehitysmalli ja kriteeristö haja-asutusalueella kulkevien EuroVelo -reittien päiväkohtaisten etappien toteuttamiselle ja matkailulliselle tuotteistamiselle yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa.

Pilottialueena toimii noin 150-600 km pituinen osuus Lapin haja-asutusalueilla kulkevista EuroVelo-reiteistä. Tavoitteena on luoda tuotteistettu pyörämatkailureitistö, jonka avulla eri hankkeiden tuloksia, alueen palveluita, kulttuuria ja nähtävyyksiä saadaan tuotua selkeästi esille ja helposti matkailijalle löydettäväksi. Tavoitteena on luoda alueelle myös täysin uutta liiketoimintaa pyörämatkailun kautta ja auttaa yrittäjiä luomaan pyörämatkailijoille sopivia pyöräily-ystävällisiä palveluita ja tuotteita. Hankkeen toteuttaa Pyörämatkailukes- kus.

 

EuroVelo on koko Euroopan mantereen yhdistävä pitkän matkan pyöräilyreittien verkosto. EuroVelo-verkostossa on tällä hetkellä yhteensä 17 reittiä ja yli 90 000 kilometriä pyöräiltävää. Reittejä käyttävät niin pyörämatkailijat kuin paikalliset asukkaat päivittäisiin matkoihinsa.

TAVOITTEET

Hankkeessa tuotteistetaan ensimmäinen Lapin haja-asutusalueella kulkevista EuroVelo -reiteistä, sitoen yhteen alueen yrittäjät ja toimijat. Reittiä tuotteistaessa hyödynnetään alueilla tehtyjä tai käynnissä olevia ruoka- , kulttuuri- ja luontomatkailuhankkeita ja niiden työn tuloksia. Tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä ja luoda synergioita, jonka avulla eri hankkeiden tuloksia saadaan tuotua selkeästi esille ja helposti matkailijalle löydettäväksi.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Hankkeen hakuvaiheessa tunnistetut kohderyhmät: Reittisuunnittelun ja rakentamisen toimijat, kuten konsult- titoimistot, urakoitsijat, kuntien tekninen ja liikuntapaikka puoli, urheilu- ja vapaa-ajanseurat, matkailuorganisaatiot ja kyläyhdistykset sekä pyörämatkailun sidosryhmät, palveluntuottajat, yritykset, alueella toimivat ppi- laitokset, luonnonvarakeskus sekä ympäristö- ja luonnonsuojelu toimijat ja järjestöt, metsähallitus, Ely-keskukset ja Väylävirasto, maanomistajat Lopulliset hyödynsaajat kehitystyöstä ovat pyörämatkailijat ja harvaan asuttujen alueiden yritykset ja palveluntarjoajat.

HANKETIEDOT

Hankkeen nimi: Pyörämatkailijoista elinvoimaa haja-asutusalueille - EuroVelo -reittien matkailullinen tuotteistaminen

Vastuuorganisaatio: Pyöräliitto ry, Pyörämatkailukeskus

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2023-30.9.2023

Kokonaiskustannukset: 93,788,00 €

Julkinen tuki: 84 409,20 €

LISÄTIETOJA

Heli Laukkanen

koordinaattori

heli.laukkanen@bikeland.fi

050 911 1295

Henna Palosaari

asiantuntija

henna.palosaari@bikeland.fi

040 845 6763

bottom of page