top of page

BIKE ACROSS BALTIC - PYÖRÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN ITÄMEREN YMPÄRILLÄ

Bike across the Baltic - Improving bicycle tourism around the Baltic Sea" (BAB) -projektin tavoitteena on kehittää EuroVelo 10 -pyöräreittiä, joka kulkee yhdeksän Itämeren ympärillä sijaitsevan maan läpi. Projekti keskittyy valittuihin reittiosuuksiin projektipartnerimaissa Virossa, Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa.

Finland_The_Archipelago_Trail_Cycling_102.jpg
HANKKEEN YHTEENVETO

Kiinnostus kestävää ja aktiivista matkustamista kohtaan käyttäen intermodaalista liikennettä, mukaan lukien joukkoliikenne ja pyöräily, on kasvussa. EuroVelo 10 -reitillä on potentiaali vastata tähän kysyntään, mutta reitin palveluiden kehitys on vielä merkittävästi kesken. Pyöräreittien ja palveluiden kehittämisestä ja parantamisesta EV 10 - varrella vastaavilla alueellisilla ja paikallisilla julkisilla viranomaisilla on eritasoiset lähtökohdat työn tekemiselle. Tämä johtaa erilaatuiseen ja hajanaiseen reittikehitykseen sekä vaikeuttaa pk-yritysten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta edistää pyöräilymatkailua reitin varrella ja luoda yhteyksiä reitin muiden maiden välillä. BAB-projekti mahdollistaa kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämisen yhteiskehittämisen ja vertaisoppimistyöpajojen avulla.

 

BAB-projekti tähtää ratkaisemaan trans-Baltian alueen liikenne- sekä matkailutoimijoiden välistä yhteistyön puutetta vahvistamalla julkisten viranomaisten organisaatiokapasiteettia kehittää ja parantaa EV10-reittiä. Tämä vaatii viittä erilaista toimenpidettä:

 

  • Pyöräilymatkailun ja intermodaalisen liikenteen aloitteiden benchmarkkaus

  • Reitin laatuarviointi ja reittikuvausten kehittäminen

  • Kapasiteetin kehittäminen ja vertaisoppimistoiminnat

  • Tiedonvälitys

  • Viestinnän parantaminen paikallisille ja matkailijoille

 

Hyvin kehitetyt kestävät kansainväliset pyöräilymatkailureitit, jotka on sidottu joukkoliikenteeseen, parantavat Itämeren alueen saavutettavuutta ja luovat uusia mahdollisuuksia siihen tutustumiseen sekä kansalaisille että matkailjoille.

Lue lisää BAB-hankkeesta rahoittajan Interreg Baltic Sea Region -verkkosivuilta.

Interreg Baltic Sea Region logo
bottom of page