top of page

SVÅRIGHETSHRAGER

Cykelrutter definieras enligt svårighetsgrad, för att det ska vara lätt för cyklister att hitta rutter som passar deras färdigheter och kondition, trots att de inte har någon tidigare erfarenhet av området och rutten i fråga. Svårighetsgraderna på Bikeland.fi har fastställts på basis av de nationella svårighetsgraderna för terrängcykling.

PAT03976.JPG
Mycket lätt - rosa eller grön rutt

 

En rosa rutt anger en belagd väg som kan cyklas med landsvägscykel och andra cykeltyper. Längs rutten kan det också finnas annan trafik och det lönar sig att fästa särskild uppmärksamhet vid stora fordon såsom långtradare och husbilar, vilka kan passera cyklisten på nära avstånd.

En grön rutt anger en mycket lättcyklad grus- eller skogsväg. Det är alltså fråga om en bred och jämn stig med hårt underlag eller en rutt där det inte finns någon trafik eller mycket lite trafik. Backarna är flacka och höjdskillnaderna små. Broarna längs rutten är breda och det finns inga spångar. Du klarar av rutten med normala cykelfärdigheter och rutten kan cyklas med alla cykeltyper utom landsvägscyklar.

 

Lätt - blå rutt

En blå rutt är en lätt terrängcykelrutt som i regel består av en bred stig eller skogsväg. Rutten har huvudsakligen hårt underlag. Rötter, stenar eller andra hinder kan rullas över eller cyklas runt. Broarna och spångarna är breda. Längs rutten kan det finnas långa uppförs- eller nedförsbackar eller andra avsnitt där du behöver vara observant och kontrollera farten. Rutten kan cyklas med terrängcykel med grundläggande cykelfärdigheter eller med gravel-cykel med grundläggande terrängcykelfärdigheter.

 

Medelsvår - röd rutt

 

En röd rutt är en medelsvår terrängcykelrutt som består av en tydlig stig eller skogsväg. Längs rutten kan det finnas spångar, steniga avsnitt, rötter eller andra hinder, mjuka avsnitt, långa flacka backar och korta ganska branta backar. För att komma över hindren kan det krävas att du flyttar tyngdpunkten och gör cykelns framparti lättare samt väljer en lämplig linje. För att cykla rutten krävs det kontinuerlig uppmärksamhet och grundläggande terrängcykelfärdigheter. Rutten är delvis fysiskt eller tekniskt utmanande och det rekommenderas att den cyklas med terrängcykel.

 

Krävande - svart väg

 

En svart rutt är en krävande terrängcykelrutt som består av en smal stig eller led och har många svårcyklade avsnitt. Längs rutten kan det finnas rötter, lösa stenar, stenblock, branta avsnitt, mjuka partier, kurvor och krävande spångar eller en kombination av dessa. Det kan finnas små hopp och drops längs rutten. För att cykla rutten krävs det noggrant val av linje, förflyttning av tyngdpunkten, rätt timing av acceleration och inbromsning samt rätt situationshastighet. Rutten kräver avancerade terrängcykelfärdigheter och det kan ändå krävas att du leder cykeln på vissa avsnitt. Rutten lämpar sig endast för terrängcykel.

 

Mycket krävande

 

En mycket krävande rutt eller stig för terrängcykel kan vara smal eller ha många på varandra följande krävande avsnitt, till exempel väldigt branta backar och krökar, stenblock, stora hopp, gaps, höga drops och andra särskilt krävande hinder eller en kombination av dessa. Det krävs exceptionellt goda terrängcykelfärdigheter för att cykla rutten.

karttakuva vaativuusluokittelusta


Ett utdrag av Arctic Post Road MTB Route, där utmaningen för svårighetsgrader är färgkodad.

bottom of page