top of page

PYÖRÄMATKAILJOISTA ELINVOIMAA
HAJA-ASUTUSALUEILLE  - EUROVELO -REITTIEN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Pyörämatkailukeskukselle 84 400 euroa harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta avustusta EuroVelo-reitistön tuotteistamiselle Lapin alueelle. Hankkeen kokonaisrahoitus 93 800 euroa ja hankeaika on 1/2023-9/2023.

Img-30-min.jpg
HANKKEEN KUVAUS

Hankkeessa tuotteistetaan ensimmäinen osa Itä-Suomen ja Lapin haja-asutusalueella kulkevista EuroVelo -reitistöistä. Hankkeessa kehitystyön pohjaksi luodaan kehitysmalli ja kriteeristö haja-asutusalueella kulkevien EuroVelo -reittien päiväkohtaisten etappien toteuttamiselle ja matkailulliselle tuotteistamiselle yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten kanssa.

 

Pilottialueena toimii noin 150-600 km pituinen osuus Lapin haja-asutusalueilla kulkevista EuroVelo-reiteistä. Tavoitteena on luoda tuotteistettu pyörämatkailureitistö, jonka avulla eri hankkeiden tuloksia, alueen palveluita, kulttuuria ja nähtävyyksiä saadaan tuotua selkeästi esille ja helposti matkailijalle löydettäväksi. Tavoitteena on luoda alueelle myös täysin uutta liiketoimintaa pyörämatkailun kautta ja auttaa yrittäjiä luomaan pyörämatkailijoille sopivia pyöräily-ystävällisiä palveluita ja tuotteita. Hankkeen toteuttaa Pyörämatkailukes- kus.

EuroVelo on koko Euroopan mantereen yhdistävä pitkän matkan pyöräilyreittien verkosto. EuroVelo-verkostossa on tällä hetkellä yhteensä 17 reittiä ja yli 90 000 kilometriä pyöräiltävää. Reittejä käyttävät niin pyörämatkailijat kuin paikalliset asukkaat päivittäisiin matkoihinsa.

Tavoitteet:

Hankkeessa tuotteistetaan ensimmäinen Lapin haja-asutusalueella kulkevista EuroVelo -reiteistä, sitoen yhteen alueen yrittäjät ja toimijat. Reittiä tuotteistaessa hyödynnetään alueilla tehtyjä tai käynnissä olevia ruoka- , kulttuuri- ja luontomatkailuhankkeita ja niiden työn tuloksia. Tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä ja luoda synergioita, jonka avulla eri hankkeiden tuloksia saadaan tuotua selkeästi esille ja helposti matkailijalle löydettäväksi.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen hakuvaiheessa tunnistetut kohderyhmät: Reittisuunnittelun ja rakentamisen toimijat, kuten konsult- titoimistot, urakoitsijat, kuntien tekninen ja liikuntapaikka puoli, urheilu- ja vapaa-ajanseurat, matkailuorganisaatiot ja kyläyhdistykset sekä pyörämatkailun sidosryhmät, palveluntuottajat, yritykset, alueella toimivat ppi- laitokset, luonnonvarakeskus sekä ympäristö- ja luonnonsuojelu toimijat ja järjestöt, metsähallitus, Ely-keskukset ja Väylävirasto, maanomistajat Lopulliset hyödynsaajat kehitystyöstä ovat pyörämatkailijat ja harvaan asuttujen alueiden yritykset ja palveluntarjoajat.

Hankkeen nimi: Pyörämatkailijoista elinvoimaa haja-asutusalueille - EuroVelo -reittien matkailullinen tuotteistaminen

Vastuuorganisaatio: Pyöräliitto ry, Pyörämatkailukeskus

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2023-30.9.2023

Kokonaiskustannukset: 93,788,00 €

Julkinen tuki: 84 409,20 €

Lisätietoja: 

Heli Laukkanen

koordinaattori

heli.laukkanen@bikeland.fi

050 911 1295

Henna Palosaari

asiantuntija

henna.palosaari@bikeland.fi

040 845 6763

 

Tuija Mikkonen

asiantuntija

tuija.mikkonen@poljin.fi

040 7586 535

HANKKEEN TULEVAT TYÖPAJAT

Hankkeen infotilaisuus 9.2. klo 10.00–11.30 

Pyörämatkailukeskus järjestää hankkeesta infotilaisuuden 9.2. klo 10.00–11.30, jossa kerrotaan hankkeen toimenpiteistä ja työpajoista sekä pyörämatkailun mahdollisuuksista Lapin alueella. Mukaan ovat tervetulleita kaikki hankealueen toimijat ja yrittäjät sekä pyörämatkailun edistämisestä kiinnostuneet. Tilaisuus järjestetään Google Meet -kokousalustalla, tule mukaan kuulemaan lisää ja vaikuttamaan. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä. 

bottom of page