top of page

PYÖRÄMATKAILJOISTA ELINVOIMAAHAJA-ASUTUSALUEILLE  - EUROVELO -REITTIEN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Pyörämatkailukeskukselle 84 400 euroa harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta avustusta EuroVelo-reitistön tuotteistamiselle Lapin alueelle. Hankkeen kokonaisrahoitus 93 800 euroa ja hankeaika on 1/2023-9/2023.

Img-30-min.jpg

ROUTES AND SERVICES ON THE MAP

Finland is a cycling country that offers memorable experiences for all cyclists, from touring cyclists to downhill cyclists. You can now find Finnish bike routes, destinations and cycling-friendly services on one map.

TAVOITTEET

Hankkeessa tuotteistetaan ensimmäinen Lapin haja-asutusalueella kulkevista EuroVelo -reiteistä, sitoen yhteen alueen yrittäjät ja toimijat. Reittiä tuotteistaessa hyödynnetään alueilla tehtyjä tai käynnissä olevia ruoka- , kulttuuri- ja luontomatkailuhankkeita ja niiden työn tuloksia. Tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä ja luoda synergioita, jonka avulla eri hankkeiden tuloksia saadaan tuotua selkeästi esille ja helposti matkailijalle löydettäväksi.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Hankkeen hakuvaiheessa tunnistetut kohderyhmät: Reittisuunnittelun ja rakentamisen toimijat, kuten konsult- titoimistot, urakoitsijat, kuntien tekninen ja liikuntapaikka puoli, urheilu- ja vapaa-ajanseurat, matkailuorganisaatiot ja kyläyhdistykset sekä pyörämatkailun sidosryhmät, palveluntuottajat, yritykset, alueella toimivat ppi- laitokset, luonnonvarakeskus sekä ympäristö- ja luonnonsuojelu toimijat ja järjestöt, metsähallitus, Ely-keskukset ja Väylävirasto, maanomistajat Lopulliset hyödynsaajat kehitystyöstä ovat pyörämatkailijat ja harvaan asuttujen alueiden yritykset ja palveluntarjoajat.

HANKKEEN VERKOSTOTAPAAMISET

HANKKEEN MATERIAALIT

Hankkeen infotilaisuus 9.2.2023

Pyörämatkailukeskus järjesti hankkeesta infotilaisuuden 9.2.2023, jossa kerrottiin hankkeen toimenpiteistä ja tulevista verkostotapaamisista sekä pyörämatkailun mahdollisuuksista Lapin alueella.

Tilaisuuden materiaali:

ROUTES AND SERVICES ON THE MAP

Finland is a cycling country that offers memorable experiences for all cyclists, from touring cyclists to downhill cyclists. You can now find Finnish bike routes, destinations and cycling-friendly services on one map.

LISÄTIETOJA

Heli Laukkanen

koordinaattori

heli.laukkanen@bikeland.fi

050 911 1295

Henna Palosaari

asiantuntija

henna.palosaari@bikeland.fi

040 845 6763

bottom of page