top of page

PYÖRÄMATKAILJOISTA ELINVOIMAAHAJA-ASUTUSALUEILLE  - EUROVELO -REITTIEN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Pyörämatkailukeskukselle 84 400 euroa harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta avustusta EuroVelo-reitistön tuotteistamiselle Lapin alueelle. Hankkeen kokonaisrahoitus 93 800 euroa ja hankeaika on 1/2023-9/2023.

20230717_Bikeland_Eurovelo_Salla-Pyhä_Drone_v2_2048px-27.jpg

MATERIAALI-PANKKI TOIMIJOILLE

MARKKINOINTIMATERIAALI EUROVELO 13 RAUTAESIRIPPUREITIN MARKKINOINTIIN

Pyörämatkailukeskus haluaa tukea alueita, kuntia, palveluntarjoajia ja muita toimijoita markkinoimaan EuroVelo 13 Rautaesirippureitin pohjoista osuutta. Materiaalipankista löydät reittikuvia, markkinointiesitteen, EuroVelo 13-reitin logot ja muuta hyödyllistä tietoa. Alla myös Kohti pyöräily-ystävällistä palvelua -video, joka teetettiin osana hanketta yhteistyössä HIHU-hankkeen kanssa. Videota saa vapaasti jakaa eteenpäin YouTuben kautta.

HANKKEEN MATERIAALIT

Hankkeen infotilaisuus 9.2.2023

Pyörämatkailukeskus järjesti hankkeesta infotilaisuuden 9.2.2023, jossa kerrottiin hankkeen toimenpiteistä ja tulevista verkostotapaamisista sekä pyörämatkailun mahdollisuuksista Lapin alueella.

Tilaisuuden materiaali:

Miltä näyttää retkipyöräilijän Lappi? -webinaari 13.6.2023

Miltä näyttää retkipyöräilijän Lappi -webinaarissa esiteltiin Lapin uusia retkipyöräilyreittejä, Arctic by Cycle ja EuroVelo 13, sekä Welcome Cyclist -tunnusta. Webinaarin järjesti Pyörämatkailijoista elinvoimaa haja-asutusalueille - EuroVelo -reittien matkailullinen tuotteistaminen ja Arctic Bikepacking Trail II -hankkeet.

Pitkän matkan pyöräreittien laatukriteeristö

Pyörämatkailukeskus käänsi ECF:n julkaiseman European Certification Standard -laatukriteeristön suomeksi ja mukautti kriteeristön tukemaan pitkän matkan pyöräreittien kehitystä harvaan asutuilla alueilla. Kyseessän on ensimmäinen luonnos kriteeristö ja sitä tullaan kehittämään eteenpäin. 

EuroVelo 13 Rautaesirippureitin pohjoisen osuuden julkaisutilaisuus 29.9.2023

 

Pyörämatkailukeskus aloitti EuroVelo 13 -reitin kehitystyön kehittämällä pohjoisen osuuden Sallasta-Näätämöön ja jakamalla sen sopiviin päiväetappeihin. Tilaisuudessa pyörämatkailukeskus esitteli pyörämatkailun potentiaalia Euroopassa, EuroVelo-reitistöä ja Suomen uutta EuroVelo-sivustoa sekä toimijoille luotua markkinointimateriaalia EuroVelo 13 -reitin pohjoisesta osuudesta.

ROUTES AND SERVICES ON THE MAP

Finland is a cycling country that offers memorable experiences for all cyclists, from touring cyclists to downhill cyclists. You can now find Finnish bike routes, destinations and cycling-friendly services on one map.

TAVOITTEET

Hankkeessa tuotteistetaan ensimmäinen Lapin haja-asutusalueella kulkevista EuroVelo -reiteistä, sitoen yhteen alueen yrittäjät ja toimijat. Reittiä tuotteistaessa hyödynnetään alueilla tehtyjä tai käynnissä olevia ruoka- , kulttuuri- ja luontomatkailuhankkeita ja niiden työn tuloksia. Tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä ja luoda synergioita, jonka avulla eri hankkeiden tuloksia saadaan tuotua selkeästi esille ja helposti matkailijalle löydettäväksi.

HANKKEEN KOHDERYHMÄ

Hankkeen hakuvaiheessa tunnistetut kohderyhmät: Reittisuunnittelun ja rakentamisen toimijat, kuten konsult- titoimistot, urakoitsijat, kuntien tekninen ja liikuntapaikka puoli, urheilu- ja vapaa-ajanseurat, matkailuorganisaatiot ja kyläyhdistykset sekä pyörämatkailun sidosryhmät, palveluntuottajat, yritykset, alueella toimivat ppi- laitokset, luonnonvarakeskus sekä ympäristö- ja luonnonsuojelu toimijat ja järjestöt, metsähallitus, Ely-keskukset ja Väylävirasto, maanomistajat Lopulliset hyödynsaajat kehitystyöstä ovat pyörämatkailijat ja harvaan asuttujen alueiden yritykset ja palveluntarjoajat.

ROUTES AND SERVICES ON THE MAP

Finland is a cycling country that offers memorable experiences for all cyclists, from touring cyclists to downhill cyclists. You can now find Finnish bike routes, destinations and cycling-friendly services on one map.

LISÄTIETOJA

Heli Laukkanen

koordinaattori

heli.laukkanen@bikeland.fi

050 911 1295

Henna Palosaari

asiantuntija

henna.palosaari@bikeland.fi

040 845 6763

bottom of page